top of page

Algemene voorwaarden

In dit gedeelte worden de algemene voorwaarden en de werking van services door Highland Bike Tours of HBT beschreven:

 

Neem de tijd om de onderstaande voorwaarden te lezen en te begrijpen voordat u bij ons boekt, aangezien deze onze rechten en verplichtingen uiteenzetten. We raden u ook aan om ook alle details op de website met betrekking tot uw reis te lezen voordat u boekt, om er zeker van te zijn dat u de reisroute en de stijl van de reis die u onderneemt begrijpt, en door het voltooien en indienen van een boeking accepteert u deze voorwaarden.

 

Door online een boekingsformulier in te dienen, is de eerstgenoemde persoon op de boeking ‘de klant’ en stemt hij namens alle op de boeking vermelde personen ermee in dat:

 

 1. Hij / zij heeft deze voorwaarden gelezen en heeft de bevoegdheid en stemt ermee in hieraan gebonden te zijn.

 2. Hij / zij is ouder dan 18 jaar en bij het plaatsen van een bestelling voor diensten verklaart hij / zij en alle leden van de partij de juiste leeftijd hebben.

 3. Hij / zij heeft alle anderen die in de boeking zijn vermeld, op de hoogte gesteld van deze voorwaarden - ongeacht hoe de laatste betaling is gedaan - en dat alle klanten deze voorwaarden accepteren en ermee instemmen gebonden te zijn.


Wanneer u het boekingsformulier invult en terugstuurt, gaat u ermee akkoord om al deze voorwaarden te accepteren en wanneer we uw boeking accepteren, gaan we ermee akkoord om onze verplichtingen na te komen zoals die aan u zijn gedefinieerd in alle materialen die u van ons ontvangt. Deze overeenkomst is onderworpen aan, en moet worden geïnterpreteerd en gehandhaafd door de Schotse wet.

 

Als de individuele klant die de boeking maakt dit doet voor een groep van twee of meer personen, krijgt hij automatisch de status van 'partijleider' toegewezen en is hij de primaire contactpersoon en verantwoordelijke voor alle passagiers en alle informatie en zaken met betrekking tot de reservering.

 

Om te boeken moet je 18 jaar of ouder zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen niet alleen reizen, maar kunnen reizen met een vooraf geboekte ouder of gekozen voogd. Het gedrag en gedrag van elke cliënt onder de 18 jaar is de verantwoordelijkheid van het begeleiden van volwassenen. We hebben geen maximumleeftijd, maar we moeten u eraan herinneren dat reizen fysiek veeleisend kunnen zijn en in sommige gevallen kan een doktersverklaring worden gevraagd.

 

‘De klant’ is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens, waaronder e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Elke storing in de dienstverlening als gevolg van het feit dat we onjuiste contactgegevens hebben, wordt beschouwd als de schuld van ‘de klant’ en er is geen compensatie of terugbetaling mogelijk.


Acceptatie van risico en verantwoordelijkheden als klant:

Het is een fundamentele boekingsvoorwaarde bij het boeken van een reis dat u accepteert dat activiteiten zoals fietsen elementen van risico of ongemak met zich mee kunnen brengen, en dat u persoonlijke verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen acties.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade, overlijden of letsel veroorzaakt door of door u als gevolg van deelname.

 

U moet bevestigen dat u geschikt bent om deel te nemen aan de door u gekozen activiteit en dat u ons hebt geïnformeerd over medische aandoeningen die uw deelname aan de activiteit beïnvloeden. U moet ons, indien van toepassing, op het moment van boeking op de hoogte stellen van specifieke medicatie.

 

U dient te allen tijde deel te nemen naar eigen inzicht en altijd goedgekeurde veiligheidsuitrusting te dragen. Het Hi-Vis-vest dat vóór elke fietstocht wordt geleverd, moet altijd op de weg worden gedragen.

 

Als u een reis moet stopzetten, hoewel we ons best zullen doen om u te helpen, bent u verantwoordelijk voor eventuele extra kosten voor gemaakte reisarrangementen.

 

Regels tijdens elke reis:
u moet te allen tijde voldoen aan de wetten, gebruiken en lokale voorschriften. Klanten mogen op het platteland geen afval of afval achterlaten en binnen de stads- of stadsgrenzen geschikte afvalbakken gebruiken. Het consumeren van alcohol ** is niet toegestaan ​​tijdens de duur van een tour. We behouden ons het recht voor om al onze diensten te weigeren aan elke klant die onder invloed lijkt te zijn van alcohol of drugs, of die zich beledigend of bedreigend gedraagt ​​jegens onze medewerkers of andere klanten.

** Tijdens een 'Distillery Tour' krijgt u een 'Tasting Set' mee (net als mensen met de auto), maar het consumeren van alcohol tijdens de tocht is niet toegestaan, dus bewaar dit tot na de tour waar we kunnen proosten op een geweldige fiets ervaring! - Slan-ger-var! 

 

Hoewel deze reizen voor een kleine groep mensen zijn, zullen er gelegenheden zijn waarbij meerdere stellen die elkaar nog nooit eerder hebben ontmoet, samen op dezelfde reis zullen reizen, dus het 'motto' tijdens al onze reizen is 'behandel alsjeblieft geen ander persoon op een manier waarop u niet zelf behandeld wilt worden'.

 

Autoriteit tijdens en tijdens elke reis:
onze groepsreizen worden uitgevoerd door een HBT-gids. De beslissing van deze gids is definitief over alle zaken die de veiligheid of het welzijn van een persoon die aan de reis deelneemt, kunnen beïnvloeden. Als u een beslissing van de gids niet naleeft of het welzijn van de groep belemmert, kan de gids u bevelen om de reis onmiddellijk te verlaten, zonder recht op terugbetaling. In een dergelijke omstandigheid, waarin een reiziger van de reis wordt verwijderd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hun transfer naar het eindpunt van de tour of voor gemaakte kosten. Elk vervoer dat voor de betreffende reiziger is geregeld, is ter discretie van ons.

Aanvullende services:
Op verzoek verstrekken we klanten graag informatie over een reeks andere services die beschikbaar zouden zijn in Perthshire, bijv. aanbevelingen voor restaurants, hotels of andere buitenactiviteiten. Wanneer een klant de diensten van een derde partij opneemt, zijn de voorwaarden van dat bedrijf van toepassing.

 

Flexibiliteit en wijzigingen in reisschema:

Bij het boeken waardeert en erkent u dat de aard van dit soort reizen aanzienlijke flexibiliteit vereist en dat u alternatieven moet toestaan. Het reisschema dat voor elke reis wordt verstrekt, is representatief voor de soorten activiteiten die worden overwogen, maar het is duidelijk dat de route, schema's, routes en alle voorzieningen op de route zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd als gevolg van lokale omstandigheden of evenementen. We behouden ons daarom ook het recht voor om een ​​reisroute na vertrek te wijzigen als gevolg van het weer, lokale omstandigheden of gebeurtenissen buiten onze controle. Als een tour doorgaat is er geen reimbursement. Afhankelijk van beschikbaarheid kan de tour op een andere dag gegeven worden.

Medische aandoeningen:
We zullen ons uiterste best doen om te voldoen aan eventuele speciale vereisten. 
Naast eventuele medische aandoeningen, moet u voldoende fit zijn om de afstanden af ​​te leggen en het programma te volgen dat in uw reisschema is uiteengezet. Als men van mening is dat een klant niet voldoende fit, gezond, goed uitgerust of in staat is om de tour te voltooien zonder de veiligheid, het comfort of de gelukkige voortgang te beïnvloeden, heeft de reisleider het recht om u in elk stadium van de tour te verwijderen.

 

Medische behandeling:
Het is een voorwaarde voor uw boeking dat wij in noodgevallen uw bevoegdheid hebben om de noodzakelijke medische behandelingen te regelen en om namens u de vereiste vorm van toestemming te ondertekenen. Klanten moeten een adequate verzekering afsluiten om zichzelf en hun persoonlijke bezittingen voor alle reizen te dekken.

 

De Schotse wet is van toepassing aangezien alle tours in en rond Perth, Schotland, plaatsvinden.
We zijn gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering. Alle onafhankelijke afspraken of akties die u maakt en die geen deel uitmaken van de reis, zijn geheel op eigen risico.

We kunnen ook geen aansprakelijkheid aanvaarden in geval van vertraging en daaruit voortvloeiende kosten die door de klant zijn gemaakt als gevolg van omstandigheden buiten onze controle. Deze omstandigheden kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende voorbeelden:

 

 • Verkeersongevallen die voor vertraging zorgen

 • Zware weersomstandigheden

 • Acties van de politie, douane of andere overheidsfunctionarissen die tot vertraging leiden

 • Overmacht * (bijvoorbeeld: oorlog, natuurramp, pandemie, of nucleaire ramp, enz.)

 • Onvoorziene problemen veroorzaakt door andere passagiers

 • Maatschappelijke onrust

 • Industriële actie

   

bottom of page